Mededelingen bestuur

Tijdens de jaarvergadering Volkstuinvereniging op

19 April 2023 is het bestuur gekozen:

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Fred Lam

Bestuurslid: Theo Frederiks

Bestuurslid: Roos Verhaak

Contact met bestuur via de e-mail zie elders op deze site. ( zie contact)