Tuincomplex Hofsedam

<Under Construction>

Informatie

Omvang, locatie, bodem, voorzieningen

Het tuincomplex de Hofsedam is gelegen aan de spoorlijn Nijmegen – Wijchen. Hier zijn ongeveer 60 tuinen. Dit is zandgrond en veel tuinders gebruiken deze grond o.a. voor de teelt van asperges. Er zijn diverse grondwaterpulsen met handpompen aanwezig. De watervoorziening is in de huurprijs inbegrepen. Op het tuincomplex is een schuilruimte met een eenvoudig toilet aanwezig.

U vindt het tuincomplex aan de Hofsedam en de Sleedoornweg, een zijweg van de Zesweg hier:

Het beheerteam

Samenstelling en taakverdeling

WieTaken
RenéTuinparkbeheerder.
Coördinatie van het beheerteam, aanspreekpunt voor de leden, regelen opzegging en overdracht tuinen, leveren informatie en regelen van het jaaroverleg.
TinyOntvangst en Informeren nieuwe leden, uitgifte tuinen,  deelname maaiteam, onderhoud elektriciteit samen met zoon Mark.
WolfgangInstalleren en onderhoud pompen, onderhoud gereedschap.
TonnyDeelname maaiteam.
Theo Deelname maaiteam.
AlleDeelname maaiteam.
Hele teamChecken omheining. Handhaving tuinregels.

Diverse anderen, waaronder Jan, Theo en Frans, hebben zich bereid verklaard incidentele ondersteuning te verlenen, bijvoorbeeld bij het afdekken en opschonen van lege tuinen of bij regelen van het nieuwe tuinhuis en de opschoondag.

Nieuws

Nieuwsbrief, ander nieuws, verslagen van vergaderingen, activiteiten en agenda

3 april 2019:

Voorafgaand aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering op 1 mei 2019 (zie Nieuws) zal om 19.00 uur, ook in wijkcentrum ’t Achterom, een aparte vergadering worden gehouden voor het tuincomplex Hofsedam, waarin u zich kunt uitspreken over de nieuwe beheerstructuur en waarin we u willen informeren over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe tuinhuis (de toezeggingen van de inzamelingsactie komen nog steeds binnen) en de omheining. Tevens staan dan op de agenda o.a. de jaarlijkse opschoondag en de planten- en zadenruilactiviteit.

Foto’s

Fotookes…