Tuincomplex Hofsedam

<Under Construction>

Informatie

Omvang, locatie, bodem, voorzieningen

Het tuincomplex de Hofsedam is gelegen aan de spoorlijn Nijmegen – Wijchen. Hier zijn ongeveer 60 tuinen. Dit is zandgrond en veel tuinders gebruiken deze grond o.a. voor de teelt van asperges. Er zijn diverse grondwaterpulsen met handpompen aanwezig. De watervoorziening is in de huurprijs inbegrepen. Op het tuincomplex is een (nieuwe) schuilruimte aanwezig.

U vindt het tuincomplex aan de Hofsedam en de Sleedoornweg, een zijweg van de Zesweg hier:

Het beheerteam

Samenstelling en taakverdeling

WieTaken
RenéTuinparkbeheerder.
Coördinatie van het beheerteam, aanspreekpunt voor de leden, regelen opzegging en overdracht tuinen, leveren informatie en regelen van het jaaroverleg.
TinyOntvangst en Informeren nieuwe leden, uitgifte tuinen,  deelname maaiteam, onderhoud elektriciteit samen met zoon Mark.
WolfgangInstalleren en onderhoud pompen, onderhoud gereedschap.
TonnyDeelname maaiteam.
Theo Deelname maaiteam.
Hele teamChecken omheining. Handhaving tuinregels.

Diverse anderen, waaronder Jan, Theo, Frans en Alle, hebben zich bereid verklaard incidentele ondersteuning te verlenen, bijvoorbeeld bij het afdekken en opschonen van lege tuinen of bij regelen van het nieuwe tuinhuis en de opschoondag.

Nieuws

Nieuwsbrief, ander nieuws, verslagen van vergaderingen, activiteiten en agenda

10 augustus 2019: Hofsedam in het nieuws (Gelderlander)

De Hofsedam was ook in het regionale nieuws, zie het artikel in De Gelderlander van 10 augustus 2019

12 oktober 2019: Oogstfeest

Op zaterdag 12 oktober wordt er een oogstfeest gehouden en wordt tevens het nieuwe tuinhuis officieel in gebruik genomen.

21 september 2019: Opruimdag

Op zaterdag 21 september is de jaarlijkse opruimdag. Snoeiafval, stenen/puin en plastic worden dan apart verzameld en afgevoerd en enkele leegstaande tuinen worden opgeschoond. Het wordt ook gezellig met een gemeenschappelijke lunch. 

6 september 2019: Nieuw tuinhuis

In november 2018 ging een werkgroep ‘Bouw nieuw tuinhuis’ van start (Wolfgang, Menno en René). Van de Gemeente Wijchen is ontheffing verkregen voor de bouw van een tuinhuis voor opslag van gereedschappen en als schuilruimte. We hebben van kringloopwinkel Vraag en Aanbod in Wijchen een subsidie van € 500,– ontvangen en een crowdfunding actie bij de tuinders van de Hofsedam leverde een bedrag van ruim € 500,– op. De firma Schäffer-Theunissen deed ook een duit in het zakje door het een flinke korting te geven op de aankoop van het tuinhuis. De vereniging moest het wel zelf plaatsen en een tiental leden is met veel enthousiasme aan het bouwen gegaan (zie de fotoserie hieronder). Medio september 2019 wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting en afwerking. Fantastisch wat de vrijwillige bouwgroep voor elkaar heeft gekregen, met stoere mankracht (zware werkzaamheden), veel overleg, want er moest zonder bouwtekeningen gebouwd worden en ieders knowhow werd gehoord en er werd discussiërend gezocht naar de meest bruikbare bouwoplossingen. En het resultaat mag er zijn!!! Nog niet helemaal af, maar we mogen er nu al trots op zijn!

Foto’s zijn van Jan Gosselink

Het uitzetten van de fundering
Egalisatie van de bodem
De eerste wand is geplaatst
Met vereende kracht wordt er verder gebouwd
Even pauze
Het inhangen van de deuren vergde ook veel meetwerk
De bouwploeg werd door een van de tuiniersters getrakteerd op een couscous maaltijd
Beheerder René en zoon Erik genoten daar ook van
Om het tuinhuis heen komt een nieuw grasveld

Foto’s

Fotookes…