Algemene informatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

NaamFunctie
Fred LamVoorzitter
Theo FrederiksLid
Roos Verhaak Lid
Onderling worden de taken verdeeld van secretaris en penningmeester.

Conform de statuten van de vereniging zijn de bestuursleden voor 3 jaar benoemd. 

Beheer

De tuincomplexen worden beheerd door beheerteams. Kijk voor de samenstelling van de beheerteams per tuincomplex bij Tuincomplexen.

Tuin huren

Contributie

Om een tuin te kunnen huren dient u lid te zijn van de vereniging. Een lidmaatschap kost in 2022 €10,00 per jaar.

Huurprijzen

Tuinen kunnen per kalenderjaar worden gehuurd en dienen vóór 31 oktober van een kalenderjaar te worden opgezegd. De tuinen in de complexen verschillen in grootte. De huurprijzen variëren naar gelang de omvang van de tuin.

 In 2022 wordt de volgende indeling gebruikt:

Soort tuinAfmeting Huurprijs (per jaar)
A200 m2€60,00
AD (halve A-tuin)100 m2€30,00
AE (halve A-tuin)100 m2€30,00
B150 m2€45,00
BD (halve B-tuin)75 m2€22,50
BE (halve B-tuin)75 m2€22,50
C100 m2€30,00

Als u een tuin wilt huren dient u tevens eenmalig €100,00 borg te betalen. Als u na opzegging de tuin schoon oplevert, ontvangt u dit bedrag retour. Als de tuin niet schoon wordt opgeleverd, wordt het bedrag gebruikt om de tuin schoon te maken voor een volgende huurder. Eventuele meerkosten worden bij de opzeggende ex-huurder eveneens in rekening gebracht.

De rechten en plichten van de huurder staan in het Huishoudelijk reglement. Zie Tuinregels voor een praktische samenvatting hiervan.

Aanmelden

Als u graag een tuin wilt huren en lid wilt worden van de vereniging kunt u zich melden via het Contactformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen door één van de beheerders.

Als u zich hebt aangemeld ontvangt u een factuur van de penningmeester voor de contributie, huur en borg. Na ontvangst van de betaling kunt u de handen uit de mouwen steken op de met de beheerder afgesproken tuin.